คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจำปี 2562
September 13, 2019
การประชุมหารือการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
September 14, 2019

การประชุม The 11th AUN-ACTs Steering Committee ณ National University of Singapore

1568429814123-1024x472

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย นายชานน ศรีบูรพาภิรมย์ หัวหน้างานพัฒนาการศึกษา กองบริหารการศึกษา เข้าร่วมประชุม The 11th AUN-ACTs Steering Committee  ณ National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์ ในโอกาสนี้ ได้มอบของที่ระลึกแก่ drg. Baiduri Widanarko, M.K.K.K, Ph.D.Chair, AUN-ACTS Secretariat, Head, International Office Universitas Indonesia และผู้แทน National University of Singapore

การประชุม The 11th AUN-ACTs Steering Committee จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2562 โดยมี National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์ เป็นเจ้าภาพ โดยการประชุมในครั้งนี้ มีการร่วมหารือในแนวทางการพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยสมาชิกในเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ AUN-ACTs  แนวทางในการดำเนินการโครงการ ASEAN Credit Transfer System (CTS) ในอนาคต

Recent post