อาจารย์ดีเด่น“ทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี” และ รางวัลเกียรติคุณของแพทยสภา
September 13, 2019
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านกลิ่นรสอาหาร
September 13, 2019

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ UN Women จัดกิจกรรมด้านความเสมอภาคทางเพศ

DSC_4056

วันที่ 13 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยมหิดล  ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม  “HeForShe University Tour Bringing Gender Equality to Your Campus” โดยมี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Ms. Aijamal Duishebaeva กล่าวเปิดกิจกรรม  ณ อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ

HeForShe University Tour Bringing Gender Equality to Your Campus” จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักถึงความเสมอภาคทางเพศแก่นักศึกษา ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การอภิปรายพร้อมกรณีศึกษา จากนักเคลื่อนไหว  ผู้ที่มีประสบการณ์  อาทิ ผศ. ดร.วรรณ์ขวัญ  พลจันทร์ ผู้อำนวยการสาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร วิทยาลัยนานาชาติ คุณซินดี้ บิชอพ นางแบบ นักแสดงและนักรณรงค์เรื่องสิทธิ์สตรีผ่านแคมเปญ Don’t tell me how to dress และ Tell men to respect คุณวัชราภรณ์ กู่แก้วเกษม นักเคลื่อนไหวจาก EVAW คุณบุษยาภา  ศรีสมพงษ์ นักกฎหมาย และเจ้าของเพจ  SHeroThailand คุณจอมเทียน จันสมรัก นักเขียน นักเคลื่อนไหวทางสังคม เป็นต้น พร้อมนักศึกษาร่วมอภิปราย ระดมความคิด ตลอดจนแนวทางการแก้ปัญหา พร้อมนิทรรศการพลังสังคมหยุดคุกคามทางเพศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแคมเปญ #DontTellMeHowToDress อีกด้วย

Recent post