ม.มหิดล ร่วมงานมหกรรมคุณภาพการศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ 2
August 2, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุม AUNILO Meeting ครั้งที่ 15
August 6, 2019

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล

7614550B-F70D-464B-8F12-5474371AE127

วันที่ 4 สิงหาคม 2562  ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง  มไหสวริยะ  รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษานักเรียนใหม่โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล  พร้อมกล่าวให้โอวาท

ในโอกาสนี้  รองศาสตราจารย์ ดร.วริยา  ชินวรรโณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยหิดล  (MUIDS)  พร้อมด้วย คุณชนินทร์  วัฒนพฤกษา  ประธานชมรมผู้ปกครองกล่าวแสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับนักเรียนเกรด 10 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4)  จำนวน 285 คน  ณ มหิดลสิทธาคาร  มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา

Recent post