มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
July 18, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายในหัวข้อ “Green University”
July 18, 2019

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “ห้องสมุดพี่ให้น้องปีที่ 13”

library15

วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม จัดโครงการ “ห้องสมุดพี่ให้น้องปีที่ 13” ณ โรงเรียนวัดโคกสลุง จ.ลพบุรี พร้อมด้วยทีมงานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม นักศึกษา และบุคลากรจิตอาสาทุกคณะของมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ร่วมสร้างสรรค์สิ่งดี “ทำความดีด้วยหัวใจ”  โดยมี ผู้จัดการ บริษัท เดอเบล จำกัด สาขาปทุมธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ และผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกสลุง กล่าวต้อนรับ และมี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดและรับมอบห้องสมุดในครั้งนี้ โดยทีมงานจิตอาสาได้ร่วมกับผู้นำทุกภาคส่วนและชุมชน สร้างห้องสมุดที่เป็นมาตรฐานใช้เสริมทักษะการเรียนรู้ได้อย่างยั่งยืน มีมุมต่างๆให้น้องๆทำกิจกรรมมากมาย เช่น มุมหนังสือใหม่ มุมคอมพิวเตอร์ มุมบันเทิง มุมวิชาการ มุมวารสาร และ มุมเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น

Recent post