อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล คว้ารางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2560
May 23, 2018
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าว “นวัตกรรมสื่อการศึกษาออนไลน์ นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์และชุมชน”
May 24, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะผู้บริหารกองทัพเรือในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาองค์การสู่มาตรฐานนานาชาติ

naval1

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  พร้อมด้วย  รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และ รองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ร่วมต้อนรับนาวาเอกวรพงษ์  ทองเรือง  รองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ  กรมยุทธการทหารเรือและคณะผู้บริหารกองทัพเรือ  ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาองค์การสู่มาตรฐานนานาชาติ  พร้อมทั้งบรรยายกลยุทธ์การส่งเสริมความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยมหิดล  การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในการก้าวไปสู่การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานนานาชาติ  และการปรับปรุงกายภาพและสภาพแวดล้อมเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก ณ  ห้องประชุมศาสตราจารย์ นพ.นที  รักษ์พลเมือง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post