คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในการประกวด “FUSION 2018”
May 16, 2018
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมประชุม The 3rd PMAC 2019 Preparatory Meeting
May 16, 2018

ทีม HOP – วิศวฯ และ ทีม Rehab happy walk – รามา ชนะการแข่งขัน MU-MIT Pitching Day

PitchingDay_11

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (INNOTECH) เป็นประธานเปิดงานเสนอผลงานแนวความคิด (MU-MIT Pitching Day) ณ ห้อง 235 อาคารอทิตยาทร ชั้น 2 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยหลังจากพิธีเปิด มีการบรรยาย “What will you learn from MIT Deep Dive?” โดย Dr.Edward Rubesch, Director of Innovation-Driven Entrepreneurship Center มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ต่อด้วยการแข่งขันนำเสนอผลงาน (Pitching Competition) และ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ MIT Deep Dive 2017: Experience Sharing และการประกาศผลทีมที่ได้รับรางวัล

มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม MIT Deep Dive ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมระบบนิเวศนวัตกรรมและสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และคัดเลือกทีมที่มีความสนใจในนวัตกรรม และมีโอกาสสร้างความเชื่อมโยงเพื่อสร้างเครือข่ายทางด้าน Innovation Ecosystem ร่วมกับ Massachusetts Institute of Technology (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการนี้ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (INNOTECH) จึงได้จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานแนวความคิด (MU-MIT Pitching Day) เพื่อคัดเลือกทีมผู้ชนะการแข่งขัน เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมกิจกรรมที่ Massachusetts Institute of Technology (MIT) บอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ในเดือนมิถุนายน 2561 นี้

ผลการตัดสินปรากฏว่า ทีมที่ชนะการแข่งขัน ได้แก่ ทีม HOP จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้เสนอผลงานระบบเก็บรักษาหัวใจในการขนย้ายจากผู้บริจาคเพื่อส่งให้ผู้ป่วยที่ต้องการปลูกถ่ายหัวใจ โดยจะเก็บให้หัวใจเต้นอยู่ภายนอกร่างกาย ซึ่งเป้าหมายต้องการจะพัฒนาจากการเก็บด้วยวิธีเดิมที่สามารถเก็บได้ 4 – 6 ชั่วโมงให้ได้ 9 ชั่วโมง และ ทีม Rehab happy walk จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้เสนอผลงานรองเท้าช่วยเดินสำหรับผู้ป่วย Parkinson โดยปกติแล้วการเดินไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผู้ป่วย parkinson เมื่อผู้ป่วยมีอาการเกร็ง ก้าวขาไม่ออก ทำให้เดินลำบาก ย่อมมีความเสี่ยงต่อการหกล้ม ด้วยปัญหานี้จึงต้องนำทางผู้ป่วยด้วยแสง LED ผ่านรองเท้า ทำให้การเดินผู้ป่วย Parkinson ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป และยังช่วยให้ผู้ป่วยกลับมาเดินอย่างมีความสุขได้อีกครั้ง

Recent post