งานประชุมวิชาการ 4 ทศวรรษ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล “เชื่อมประสานองค์ความรู้ด้านโภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 11
January 11, 2018
พิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร
January 11, 2018

งานประชุมวิชาการ 4 ทศวรรษ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล “เชื่อมประสานองค์ความรู้ด้านโภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

????????????????????????????????????

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ 4 ทศวรรษ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “เชื่อมประสานองค์ความรู้ด้านโภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (BRIDGING KNOWLEDGE IN NUTRITION AND FOODS FOR HEALTHTO SUPPORT SUSTAINABLE DEVELOPMENT) โดยสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกันจัดขึ้น ในโอกาสที่สถาบันโภชนาการก่อตั้งมาครบ 40 ปี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ 250 คน จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์การระหว่างประเทศ ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม

Recent post