โครงการประชุมฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ประสานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
May 3, 2018
สถาบันเด็กฯ ม.มหิดล แถลงข่าว “บทเรียนกรณีเด็กตกตึก และเด็กเสียชีวิตในเนอสเซอรี่”
May 4, 2018

รางวัล “ICCR Distinguished Alumi Award 2017”

rs2

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี และยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลพร เผือกคง พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล สังกัดภาควิชาฟื้นฟูสรรถภาพคนพิการ ที่ได้รับรางวัล “ICCR Distinguished Alumi Award 2017” รางวัลศิษย์เก่านักเรียนทุนผู้ทรงเกียรติ จาก Smt.Sushwa Swaraj รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของอินเดีย ณ ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561

Recent post