ทีม Chemistory คณะวิทย์ฯ มหิดล คว้ารางวัลรายการ Pitching : LIFE SCIENCE STARTUP SHOWCASE งาน STARTUP THAILAND 2018
May 22, 2018
การประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd QS World Conference and Exhibitions
May 23, 2018

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดอบรม “Community Health & Diseases in Thailand”

ph1

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ ละกำปั่น รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม ร่วมให้การต้อนรับ Professor and Students from University of Wisconsin – Madison, USA ในพิธีเปิดการอบรมระยะสั้น หัวข้อ “Community Health & Diseases in Thailand – FIELD EXPERIENCE” การอบรมครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการสาธารณสุข การใช้ชีวิตความเป็นอยู่และการเรียนรู้วัฒนธรรมของไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post