พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)มหาวิทยาลัยมหิดล – สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม
November 10, 2017
งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2560 หัวข้อ “Value-Based Management Leading Siriraj to High Performance Organization : การจัดการคุณค่าศิริราชสู่องค์กรสมรรถนะสูง” โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
November 10, 2017

ม.มหิดล จัดกิจกรรม “มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล 2560”

open-house13

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานพิธีเปิดงาน มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสิริวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยพร้อมด้วยนักศึกษาจากทุกส่วนงานรวมทั้งนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆที่มาร่วมกิจกรรมเข้าร่วมในพิธีเปิดงานด้วย

งาน“มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2560” มหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกยน 2560 ได้เตรียมกิจกรรมต่างๆสำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ครูแนะแนว ที่เข้าร่วมงาน ได้แก่ กิจกรรม Mahidol Open House แนะนำคณะ/ วิทยาลัย/วิทยาเขตต่างๆของ ม.มหิดล, กิจกรรม Mahidol Admission ณ อาคารสิริวิทยา เป็นการเสวนาให้ความรู้การรับนักศึกษาระบบใหม่ MU-TCAS 2561 พร้อมแนะนำหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีและช่องทางการสมัครเข้าศึกษาในม.มหิดล, กิจกรรม Mahidol Museum เยี่ยมชมหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ภายใน ม.มหิดล ศาลายา, กิจกรรม Mahidol Tour นั่งรถรางชมบรรยากาศของมหาวิทยาลัยโดยมีนักศึกษา MU Guide นำชมตลอดเส้นทาง, กิจกรรม Mahidol Festival ชมการแสดงจากศิลปินศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน พร้อมตอบคำถามชิงรางวัล ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ซึ่งนักเรียนที่มาร่วมงานจะได้รับ Passport งานมหิดลวิชาการ และของที่ระลึก ฟรี นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่มาร่วมงาน โดยจัดรถบริการรับ-ส่ง จากคณะวิทยาศาสตร์ พญาไท และ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ด้านหน้าอาคารโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์) กิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียนลงทะเบียนเข้าร่วมงานประมาณ 18,500 คน

Recent post