(Test) สอบถามวิชาเลือกสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

sathida
Posts: 5
Joined: Mon Apr 11, 2022 4:46 pm

(Test) สอบถามวิชาเลือกสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

Post by sathida » Mon Apr 11, 2022 4:57 pm

สวัสดีค่ะ ขอเรียนสอบถามว่า วิชาเลือกสำหรับชั้นปีที่ 1 ขณะนี้ ยังลงทะเบียนได้อยู่ใช่ไหมคะ