Test - อยากสอบถามเรื่องการยกเลิกการเข้าร่วมอบรมโครงการ ABC ค่ะ

haloo1112
Posts: 5
Joined: Mon Apr 11, 2022 4:53 pm

Test - อยากสอบถามเรื่องการยกเลิกการเข้าร่วมอบรมโครงการ ABC ค่ะ

Post by haloo1112 » Mon Apr 11, 2022 4:57 pm

พอดีสมัครเข้าร่วมโครงการ ABC ไปแล้ว แต่วันที่อบรม ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้แล้วค่ะ

จำเป็นต้องแจ้งยกเลิกไหมคะ หรือเงียบๆไปได้เลย