18 Oct
 • By guest
 • Cause in

พัดธรรมเพื่อพ่อหลวง

เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมทำพัดธรรมเพื่อพ่อหลวง ณ Central World เซ็นทรัลเวิร์ด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากมาย บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน || ทำแล้วเกิดอะไรขึ้น […]

VIEW DETAIL
18 Oct
 • By guest
 • Cause in

บริจาคเสื้อผ้าและผ้าห่ม

บริจาคเสื้อผ้า ผ้าห่ม ด้วยการส่งพัสดุให้นักเรียนและชาวบ้านใน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่และ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน || ทำแล้วเกิดอะไรขึ้น มีใครได้รับประโยชน์บ้าง […]

VIEW DETAIL
17 Oct
 • By guest
 • Cause in

กิจกรรมอาสาฟังด้วยใจ

ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การรับฟังด้วยหัวใจ || ทำแล้วเกิดอะไรขึ้น มีใครได้รับประโยชน์บ้าง ||ได้ทักษะการรับฟังด้วยหัวใจได้เผยแพร่ไปในทุกครอบครัว ทุกที่ทำงาน ทุกชุมชน และฝึกแก้ปัญหาด้วยพลังกลุ่ม กิจกรรมเพื่อเข้าถึงบุคลิกภาพทั้งตนเองและผู้อื่น|| ชื่อผู้ทำ […]

VIEW DETAIL
17 Oct
 • By guest
 • Cause in

อาสาทำสมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิล

อาสาทำสมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิลให้น้องๆด้อยโอกาส || ทำแล้วเกิดอะไรขึ้น มีใครได้รับประโยชน์บ้าง ||ความรู้สึก สนุกได้ไปที่ใหม่ๆ ได้เจอคนใหม่ๆ การเรียนรู้ วิธีทำสมุดทำมืออย่างง่าย สามารถทำได้ทุกคน|| […]

VIEW DETAIL
17 Oct
 • By guest
 • Cause in

อาสาแต่งโอ่งน้ำใจเพื่อกองทุนภัยพิบัติ 24 ก.ย

แต่งโอ่งจิ๋ว ได้ร่วมสร้างพลังพลเมือง พลังอาสา ได้เรียนรู้เรื่องภัยพิบัติ ได้ฝึกฝนตนเองผ่านกิจกรรมอาสา || ทำแล้วเกิดอะไรขึ้น มีใครได้รับประโยชน์บ้าง ||ขอบคุณที่มีมูลนิธิจิตอาสาขึ้นมาทำให้เราได้เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับทำให้ได้รู้ว่าการที่ได้ให้มันก็มีความสุขเหมือนกับการที่ได้รับอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมทำงานจิตอาสาด้วยกันนะครับ|| ชื่อผู้ทำ […]

VIEW DETAIL
17 Oct
 • By guest
 • Cause in

เป็นจิตอาสาทำสมุดเพื่อน้อง (สมุดทำมือ)

เข้าร่วมขบวนการ paper ranger (สมุดทำมือ) จิตอาสา สมุดเพื่อน้อง || ทำแล้วเกิดอะไรขึ้น มีใครได้รับประโยชน์บ้าง ||ได้สมุดทำมือไว้สำหรับบริจาคให้น้องๆ […]

VIEW DETAIL
17 Oct
 • By guest
 • Cause in

อาสาแต่งโอ่งน้ำใจเพื่อกองทุนภัยพิบัติ 24 ก.ย.

กิจกรรม : แต่งโอ่งจิ๋ว – – ซึ่งท่านจะได้ร่วมสร้างพลังพลเมือง พลังอาสา ได้เรียนรู้เรื่องภัยพิบัติ ได้ฝึกฝนตนเองผ่านกิจกรรมอาสา ได้เพื่อนร่วมทางอาสา […]

VIEW DETAIL
17 Oct
 • By guest
 • Cause in

ให้ที่ได้สุข อาสาสมัครทำ Happy Dolls

ทำตุ๊กตาให้กับเด็ก || ทำแล้วเกิดอะไรขึ้น มีใครได้รับประโยชน์บ้าง ||ส่งมอบต่อให้กับเด็กที่มีความต้องการในสังคม ทั้งจากถิ่นทุรกันดาร และ/หรือ เด็กป่วยเรื้อรังใน รพ.|| ชื่อผู้ทำ […]

VIEW DETAIL
03 Oct
 • By guest
 • Cause in

ใช้ความรู้ดูแลเพื่อนทหารและประชาชน

ข้าพเจ้าจะใช้ความรู้ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย มาช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องทหารที่อยู่ 3 จังหวัดชายแดนใต้และดูแลรักษาประชาชนที่อยู่แนวหลังด้วยสติปัญญาที่มีอยู่ของข้าพเจ้าอย่างสุดกำลังความสามารถ… || ทำแล้วเกิดอะไรขึ้น มีใครได้รับประโยชน์บ้าง ||ได้กำลังในการดูแลรักษามากขึ้น ประชาชนมีความปลอดภัยมากขึ้น|| ชื่อผู้ทำ […]

VIEW DETAIL
01 Oct
 • By guest
 • Cause in

เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ

เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งที่จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล || ทำแล้วเกิดอะไรขึ้น มีใครได้รับประโยชน์บ้าง ||ทำให้ผู้ที่มาวิ่งมีสุขภาพที่เเข็งเเรง เเละได้มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่นเพิ่มมากขึ้น|| ชื่อผู้ทำ ||Kritsakan kloykan|| ที่มา […]

VIEW DETAIL