01 Oct
  • By guest
  • Cause in

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการ Rabies Free Zone ภายใต้ความร่วมมือของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขในพื้นที่ […]

VIEW DETAIL
01 Oct
  • By guest
  • Cause in

รับบริจาคโลหิต “Shear live give blood”

มีการรับบริจาคโลหิต “Share Life Give Blood” เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยสภากาชาดไทยมารับบริจาค ณ ศูนย์การแพทย์มหิดล นครสวรรค์ […]

VIEW DETAIL
01 Oct
  • By guest
  • Cause in

รณรงค์สวมหมวกกันน็อค

เดินรณรงค์ให้ชาวบ้านสวมหมวกกันน็อค เพื่อให้ชาวบ้านตระหนักถึงความปลอดภัย และลดความรุนแรง ของการเกิดอุบัติเหตุ || ทำแล้วเกิดอะไรขึ้น มีใครได้รับประโยชน์บ้าง ||นักศึกษา ชุมชน มีความรู้การขับขี่ปลอดภัยโดยการสวมหมวกกันน๊อค|| […]

VIEW DETAIL