28 Nov
 • By guest
 • Cause in

647935

105437 || ทำแล้วเกิดอะไรขึ้น มีใครได้รับประโยชน์บ้าง ||156934AC ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

VIEW DETAIL
28 Nov
 • By guest
 • Cause in

607107

834863 || ทำแล้วเกิดอะไรขึ้น มีใครได้รับประโยชน์บ้าง ||810477AC ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

VIEW DETAIL
28 Nov
 • By guest
 • Cause in

545045

720077 || ทำแล้วเกิดอะไรขึ้น มีใครได้รับประโยชน์บ้าง ||966086AC ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

VIEW DETAIL
28 Nov
 • By guest
 • Cause in

298628

355352 || ทำแล้วเกิดอะไรขึ้น มีใครได้รับประโยชน์บ้าง ||182750AC ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

VIEW DETAIL
27 Nov
 • By guest
 • Cause in

ZAP

AC ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

VIEW DETAIL
09 Nov
 • By guest
 • Cause in

ZAP

AC ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

VIEW DETAIL
16 Jan
 • By guest
 • Cause in

กิจกรรมมอบอาหารสัตว์ทดลองที่เหลือจากการผลิตสัตว์ทดลองเพื่อเป็นอาหารปลาในเขตอภัยทาน วัดไร่ขิง จ.นครปฐม

ทำกิจกรรมมอบอาหารสัตว์ทดลองที่เหลือจากการผลิตสัตว์ทดลองเพื่อเป็นอาหารปลาในเขตอภัยทาน วัดไร่ขิง จ.นครปฐม วันที่ 5 ตุลาคม 2560 นอกจากนั้นยังได้แจกแผ่นพับความรู้เรื่อง “โรคสัตว์สู่คน” ให้แก่ประชาชนเพื่อให้มีความเข้าใจเรื่องโรคสัตว์สู่คนมากขึ้น […]

VIEW DETAIL