วันมหิดล วันสำคัญของชาวมหิดล

วันมหิดล วันสำคัญที่ชาวมหิดลร่วมกัน ทำความดีเพื่อผู้อื่น จะเป็นกิจกรรมจิตอาสา หรือเป็นอะไรเล็กๆ น้อยๆ ส่วนตัวก็ได้ เป็นการส่งต่อความดี นำศรัทธา ปัญญา ความรัก ความหวังและหัวใจมอบคืนสู่สังคม สร้างความหมายและรูปธรรมของ “ปัญญาของแผ่นดิน” สำหรับทุกคน

4 ขั้นตอน Mahidol Day of Service

Shop

มองหาไอเดียทำดีเจ๋งๆ จากเพื่อนที่มาเสนอใน mahidol.ac.th/dayofservice แหล่งรวบรวมไอเดียทำดีน่ารักใกล้ตัวใกล้ใจ

Share

บอกไอเดียทำดีในแบบของเรา เป็นอะไรก็ได้ ที่ทำได้ในที่ๆ เราอยู่ กับคนที่เรารัก กับสิ่งที่เราแคร์ ไม่สำคัญว่าเล็กหรือใหญ่ แค่ทำด้วยใจก็พอแล้ว

Serve

พร้อมใจกันลงมือทำตามไอเดียที่คิดไว้ใน วันมหิดล หรือ Mahidol Day of Service (24 กันยายน) ​ส่งต่อความดี แบ่งปันความรัก สู่ชีวิตและสังคม

Show

แชร์ภาพ/คลิป/เรื่องราวที่เราทำผ่าน social media แล้วติด hashtag #วันมหิดล, #MahidolDayofService, #MU[ตัวย่อคณะ], #MU[ตัวย่อคณะ][รหัสปีนศ.]

แผนที่ความดี

“ความดี”

แม้ว่าผู้ทำจะคิดว่ามันเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย แต่ว่าส่งผลประโยชน์อย่างมากมายต่อผู้ที่ได้รับ มาร่วมกันทำความดีเพื่อให้สังคมของเราน่าอยู่ขึ้นด้วยมือของเราเอง ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดๆก็ตาม

Hilight สิ่งดีๆที่เกิดขึ้น

" วันมหิดล: ทุกคนให้ได้ "

สิ่งดีๆ ที่เราทำในวันมหิดล จะไม่ได้หยุดอยู่แค่หนึ่งวัน แต่สิ่งที่เราทุกคนทำจะเป็นจุดเริ่มต้นให้สังคมได้เห็นสิ่งดีๆ ที่ทุกคนทำได้ใกล้ตัวใกล้ใจ เป็นสิ่งเล็กๆ ที่ทำด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่ ร่วมจุดประกายความดีในวันมหิดลทุกๆ ปีสืบเนื่องไป

gal3

Tags

????? ????? ?.????? AC ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ AM วิทยาเขตอำนาจเจริญ CD ความผิดปกติของการสื่อความหมาย CE ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา CF สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว CM วิทยาลัยการจัดการ CR วิทยาลัยศาสนศึกษา DT คณะทันตแพทยศาสตร์ EG คณะวิศวกรรมศาสตร์ EN คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ GR บัณฑิตวิทยาลัย ICT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร IC วิทยาลัยนานาชาติ IL สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ KA วิทยาเขตกาญจนบุรี LA ????????????? LA คณะศิลปศาสตร์ LC สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย LI หอสมุดและคลังความรู้ MS วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ MT คณะเทคนิคการแพทย์ NA วิทยาเขตนครสวรรค์ NR พยาบาล รามาธิบดี NS คณะพยาบาลศาสตร์ NU สถาบันวิจัยโภชนาการ OP สำนักงานอธิการบดี PH คณะสาธารณสุขศาสตร์ PR สถาบันวิจัยประชากรและสังคม PT คณะกายภาพบำบัด PY คณะเภสัชศาสตร์ RA คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี RS วิทยาลัยราชสุดา RT คณะเทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค SC คณะวิทยาศาสตร์ SI คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล SS วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา TM คณะเวชศาสตร์เขตร้อน VS คณะสัตวแพทยศาสตร์ อื่นๆ ภายนอก ม.มหิดล อื่นๆ ภายใน ม.มหิดล