ฝึกซ้อมสถานการณ์จำลองเสมืองจริง ผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาล

guest