กิจกรรมมอบอาหารสัตว์ทดลองที่เหลือจากการผลิตสัตว์ทดลองเพื่อเป็นอาหารปลาในเขตอภัยทาน วัดไร่ขิง จ.นครปฐม

guest