เป็นตัวแทนนักแสดงรับโทรศัพท์เพื่อร่วมรณรงค์หารายได้ สมทบทุนผู้ด้อยโอกาส ในรายการพิเศษ เนื่องในวันมหิดล

guest