นำขนมและน้ำดื่มมาแจกจ่ายให้กับญาติและผู้มารับบริการที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

guest