จัดกิจกรรมเล่านิทานหุ่นมือ เรื่อง “ราชาเดินดิน” ให้กับเด็กและเยาวชนฟัง

guest