กิจกรรมฐานสุขภาวะ วิทยาศาสตร์โดยกลุ่มอาสาละอองฝุ่นประกายฝัน ณ ชุมชนเบิกไพร บ้านโป่ง ราชบุรี

guest