นำถ่านที่ใช้แล้วจากงานวิจัยมาบริจาคเพื่อนำไปทำเครื่องมือเคลื่อนที่สำหรับผู้พิการ

guest