ข่าวสาร/กิจกรรม/ประกาศ

ปฏิทินกิจกรรม

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14 กันยายน 2558 
การประชุมที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ครั้งที่ 3/2558 ณ ห้องประชุม 205 อาคารเวฟเพลส ชั้น8 ห้อง807 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WordPress theme: Kippis 1.15