October 2562


Research 

October 29, 2019

สถาบันฯเด็กจัดแถลงข่าวร่วมกับศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ เรื่องผลทดสอบการปนเปื้อนของ “ สารทาเลต” ในของเล่นเด็ก ประเภทพลาสติกชนิดโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อฮอร์โมนเพศชายในเด็ก

October 29, 2019

เสวนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย “After Action Review (AAR) การตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx/ AUN-QA ประจำปี 2562”

October 30, 2019

คณะวิศวกรรมศาสตร์ “พัฒนาจักรยานรีไซเคิล ตามศาสตร์พระราชา เพื่อน้องๆโรงเรียนบางระกำ”

October 30, 2019

วิศวะมหิดล ร่วมกับ สวทช. และ ม.ธรรมศาสตร์ จัดงานเสวนา “ผ่าแผนการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีศาลายาและสถานีธรรมศาสตร์รองรับรถไฟฟ้าสายสีแดง”