มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติประจําปี รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2566

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปีที่ 4 “Sensory Play at Sireepark”
January 14, 2023
MUIC’s English & Math Contest for High Schoolers
January 16, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติประจําปี รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2566