มหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการตรวจประเมินมหาวิทยาลัยมหิดล ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2566
September 8, 2023
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “Mahidol Incubation Program : Innovation Day”
September 9, 2023

Prof. Chulathida Chomchai, M.D., Dean of Mahidol University International College (MUIC), along with several college executives, welcomed Assoc. Prof. Ladawan Puangchit, Director of Kasetsart University International College, and her executive team during their visit to the campus on September 8, 2023.

Officials of the two institutions discussed topics that included strategy and academic development, and extracurricular activities during the meeting which was held at Room A302, Aditayathorn Building. Afterwards, the group toured the college’s facilities.

Credit: Mahidol University International College (MUIC)