สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “สร้างสรรค์การเรียนรู้และสุขภาพบนฐานธรรมชาติ Nature–Based Education & Health Promotion”
May 10, 2022
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัล “สถาบันการศึกษาชี้นำสังคมไทยปลอดบุหรี่” จากเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
May 10, 2022

The Preparation Center for Languages and Mathematics (PC), MUIC, Receives the 2022 NEAS Award for Online Delivery

The Preparation Center for Languages and Mathematics (PC) is proud to announce that we have been given the 2022 NEAS Award for Online Delivery PC continues to offer excellent courses as a pathway to enrollment at MUIC. As a result, our program has been awarded this honor by NEAS for online courses focusing on General English and English for Academic Purposes, according to the following criteria:

An organization that has developed a quality online course that:

  • Has been designed to support a positive and engaging user experience
  • Ensures that learning and assessment strategies are appropriate to online delivery
  • Contains resource and technology support that helps to facilitate learning
  • Is supported by an integrated reporting system

PC achieved the NEAS online course endorsement in November 2021, and the Award for Online Delivery was presented to PC on May 6, 2022 at the NEAS Management Conference in Sydney, Australia. NEAS is the global leader in quality assurance for the English language teaching community.

For more information about PC and joining the MUIC community, please visit https://muic.mahidol.ac.th/eng/programs/pcmp-programs/pc/

To learn more about NEAS quality assurance of English language centers and online courses, visit https://neas.org.au/