คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมเสวนา เรื่อง “มหานครโควิด-19 ชะตากรรมคนจนเมือง”
June 22, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานแถลงผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
June 23, 2021

ศูนย์ความร่วมมือด้านการวิจัยผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล จัดการประชุมสัมมนา ครั้งที่ 1 “The Current State of Science of Hypertension Guideline and the Challenges of Hypertension Management during COVID-19 Outbreak”