มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษารับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
November 11, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
November 11, 2020

Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University and Drugs for Neglected Diseases Initiative (DNDi) signing of a memorandum of understanding (MoU) for collaboration on conducting clinical research

si

BANGKOK, THAILAND – 10th NOVEMBER 2020 – Thailand’s Siriraj Institute of Clinical Research (SICRES) and the non-profit research and development (R&D) organization Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi) announced today the signing of a memorandum of understanding (MoU) for collaboration on conducting clinical research.

The MoU is focused on two distinctive areas of R&D. The first is to collaborate on medical research in Thailand, particularly on the implementation and management of clinical trials for new treatments; the second is to work together to encourage and develop Thailand’s potential as a leading hub of excellence in medical R&D in South-East Asia.