มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดห้องฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (Mahidol BLS Training Center)
September 16, 2020
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล มอบกระเช้าดอกไม้ แสดงความยินดี แด่นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
September 16, 2020

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการวิจัย (MOU) ระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) กับ บริษัทเกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด