ม.มหิดล บรรยายการพัฒนาคุณภาพองค์กรให้แก่สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ กองทัพเรือ
March 11, 2020
Research Management and Development Division of Mahidol University held ‘Share and Learn’ meeting on the topic ‘National Institute of Health (NIH) Grant Application and Administration’
March 12, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเสวนาหัวข้อ “ก้าวทัน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”