มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานพิธีทำบุญปิดทองตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล
November 23, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี กับ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในโอกาสได้รับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563
November 23, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ (MOU) การจัดตั้งภาคีวิจัยวิทยาศาสตร์บรรยากาศแห่งประเทศไทย