มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงาน “ SPACE- F FOODTECH ACCELERATOR DEMO DAY”
March 5, 2020
Open House Faculty of Tropical Medicine 2020
March 6, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (YMID)ครั้งที่ 1/2563