มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลด้านการศึกษา ครั้งที่ 2
March 3, 2020
รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายและทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล” ในที่ประชุมสภาคณาจารย์สามัญครั้งที่ 3/2563
March 4, 2020

Mahidol University welcomed the Embassy of Finland in Bangkok.

1583232700986-1024x683

On Tuesday 3rd March 2020, Prof. Dr. Banjong Mahaisavariya, Acting President together with Assoc.Prof.Dr. Nopraenue Sajjarax Dhirathiti, Acting Vice President for International Relations and Corporate Communication welcomed H.E. Mrs. Satu Suikkari-Kleven, the Ambassador of Finland, Embassy of Finland in Bangkok and discussed concerning potential research and academic activities with Mahidol University as well.

On this occasion of the visit, H.E. Mrs. Satu Suikkari-Kleven had an opportunity to discuss about current and future collaboration with Dr. Eakpant Pindavanija, Director, Institute of Human Rights and Peace Studies along with academic staff from the institution. This event took place at VIP meeting room, Office of the President, Mahidol Univesity, Salaya Campus.

Recent post