คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดอบรม Digital Imaging and PACS ให้แก่ผู้เข้าอบรมจากอินโดนีเซีย ในรูปแบบออนไลน์
November 10, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษารับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
November 11, 2020

Exclusive talk with Mr. Yang Xin, Chargé d’Affaires of the Chinese Embassy

001_1024x683

On Wednesday 11th November 2020, at the Mahidol University Executive Meeting, Office of the President, Prof. Banchong Mahaisaviriya, President of Mahidol University welcomed Mr. Yang Xin, Chargé d’Affaires of the Chinese Embassy, along with Dr. Song Ruoyun, First Secretary, Education Office.

Mr. Xin delivered a presentation with an overview of the country and its education system, and discussed current and future collaboration between Thai and Chinese Universities.

His presentation will be broadcast on 13th November from 10.00 hrs. onwards on the Mahidol University Facebook Page as the second episode of the “Virtual Internationalization Update: Ep.2 Exclusive Talk with Chargé d’affaires of the Chinese Embassy.

Sign language will also be provided.

For undergraduate students who wish to receive a 2-hour Internationalization (I) activity on their Activities Transcript by watching this episode, the recorded video will also be uploaded on the MUx website on 16th November. The transcript will be provided after watching via MUx and completing an online quiz.