สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีเปิดศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (Thailand Physical Activity Knowledge Development Centre : TPAK)
June 25, 2020
การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
June 26, 2020

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ กลุ่มพันธกิจวัฒนธรรมสถานบริรักษ์ (iCulture) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และ พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม จัดกิจกรรม เรือปันสุข ณ ทุ่งพญาไท

line_145286363932334_copy_1024x684

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรมเรือปันสุข ณ ทุ่งพญาไท โดยได้รับการสนับสนุนสิ่งของ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย จากพันธมิตรและภาคีเครือข่าย ได้แก่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงหน่วยงานภายนอกได้ร่วมสมทบทุนและสนับสนุนสิ่งของเครื่องใช้สำหรับร่วมบริจาค อาทิ เจลแอลกอฮอล์ และแปรงสีฟัน M Dent เป็นต้น โดยมี อาจารย์ ดร.พธู คูศรีพิทักษ์ ประธานกลุ่มพันธกิจวัฒนธรรมสถานบริรักษ์ (iCulture) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบ และนำ “เรือแบ่งปัน นาวา RILCA บริรักษ์” บรรจุสิ่งของ อาหารแห้ง ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย มอบให้แก่ผู้ที่ประสบภาวะยากลำบากจากวิกฤตการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ณ ชุมชนซอยสวนเงิน แขวงทุ่งพญาไท ซึ่งเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในละแวกใกล้เคียงกับคณะวิทยาศาสตร์ มีจำนวนครัวเรือนกว่า 230 ครัวเรือน

Recent post