มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเรื่อง “การสนับสนุนงานวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์”
November 4, 2020
พิธีมอบรางวัลเกียรติยศเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2562 โดย สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
November 5, 2020

วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมการใช้เครื่องมือสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพัน (HAPPINOMETER) ในกลุ่มเกษตรกร