พิธีเปิดนิทรรศการ “สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์ ครั้งที่ 3”
September 22, 2020
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ บรรยายพิเศษเรื่อง “แนะนำสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติและความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล”
September 23, 2020

ม.มหิดล ร่วมงานมหกรรมคุณภาพการศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ 3 และมหกรรมคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประจำปี 2563