มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีวางศิลาฤกษ์หอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ และพิธีเททองหล่อพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ
May 18, 2020
ศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่น 107 มอบเครื่อง UVC Sterilizer ให้แก่สำนักงานอธิการบดี
May 19, 2020

การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment