คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ผนึกทีมชาติไทย และ 2 หนุ่มผู้พิการ ลงชิงแชมป์โลก CYBATHLON 2020
November 9, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเรื่อง “ความสุจริตทางวิชาการ (Academic Integrity)”
November 9, 2020

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการศึกษาดูงาน “ธุรกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และธุรกิจเพื่อชุมชนโดยฐานราก”