วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ ให้กับสาธารณสุขอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
April 17, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล มอบหน้ากากอนามัยให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่
April 21, 2020

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล ตรวจวิเคราะห์เชื้อในอากาศ ภายในห้องผู้ป่วยหนัก COVID-19 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า