คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการหลักสูตรนักกายภาพบำบัดชุมชน คลินิกหมอครอบครัว รุ่นที่ 2
April 29, 2019
รมช.กระทรวงศึกษาธิการ เเละผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงาน ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี
April 29, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562

Recent post