มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับผู้แทนรัฐบาลสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ในงาน 2019 Taiwan-Thailand Talent Night ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบทุนสนับสนุนผลิตนักวิทย์
August 28, 2019
โครงการรางวัล TEQ Award ครั้งที่ 9 สำหรับพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น
August 29, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับผู้แทนรัฐบาลสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ในงาน 2019 Taiwan-Thailand Talent Night ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล