วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 23 ปี
July 5, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบห้องปฏิบัติการศูนย์ออกกำลังกาย
July 8, 2019

The Visit of International Labour Organization Regional Office for Asia and the Pacific

ilo10

On 8th July 2019, Prof. Banchong Mahaisavariya, M.D., Acting President of Mahidol University, together with Assoc. Prof. Nopraenue Sajjarax Dhirathiti, Ph.D., Acting Vice President for International Relations and Corporate Communication, Asst. Prof. Dr. Phudit Tejativaddhana, M.D., Director, ASEAN Institute for Health Development, Prof. Patcharee Lertrit, Dean, Faculty of Graduate Studies, Dr. Vijj Kasemsup, Deputy Director, ASEAN Institute for Health Development, Asst. Prof. Dr. Aroonsri MongkolChat, Chairman of Master Program in Primary Health Care Management, ASEAN Institute for Health Development, welcomed representatives from International Labour Organization (ILO) Regional Office for Asia and the Pacific. Ms. Panudda Boonpala, Deputy Regional Director, Mr. Nuno Cunha, Senior Social Protection Technical Specialist, Ms. Marielle Phe Goursat, Programme Manager, ILO/Luxembourg Social Health Protection Project, Ms. Vesna Jovic, Junior Professional Officer – Social Protection.

The purpose of the visit was to discuss opportunities for collaboration to build regional facility, technical knowledge development, expertise development for health protection in Southeast Asia, this was a fruitful discussion and will bring out sustainable collaboration in the future.