มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “รับน้องเข้าบ้าน” ประจำปี 2562
July 31, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “อพยพปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน” ประจำปี 2562
July 31, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ราชบัณฑิตยสภา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และหน่วยงานพันธมิตร แถลงข่าวการจัดประชุมวิชาการ “เวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทยยุค ๔.๐” (Precision Medicine in Thailand 4.0)