สถาบันฯ อาเซียน ร่วมจัดเวทีนำเสนอนโยบายรองรับสังคมสูงวัย
March 12, 2019
รักษาการแทนอธิการบดี ม.มหิดล ร่วมงาน Bett Asia 2019 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
March 13, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดศูนย์ประสานงานต่างประเทศ Osaka-Mahidol International Office ณ Osaka University ประเทศญี่ปุ่น

Recent post