ม.มหิดล เป็นเจ้าภาพและร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร Asia-Pacific Association For International Education (APAIE Board Meeting)
November 25, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม Global Social Protection Week ณ เมืองเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
November 25, 2019

ม.มหิดลติดท็อปเท็น “มหาวิทยาลัยคุณธรรม” พิสูจน์ 3 ปีก้าวกระโดดสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่ได้อันดับสูงที่สุด”