คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ FAHLA เปิดศูนย์ฝึกอบรม Center for Advanced Medical Imaging Informatics
October 4, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม Science and Technology in Society Meeting forum (STS forum 2019): 16th Annual Meeting 2019 ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 6 – 8 ตุลาคม 2562
October 6, 2019

นักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนในโครงการ “ทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ประจำปี 2562