มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าวการจัดงาน Mahidol University’s Research & Innovation Special Exhibition (Mahidol R-I-SE Now)
July 9, 2019
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนาพิเศษ “Power of We, Power of One”
July 10, 2019

การตรวจประเมินสถาบันโภชนาการ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562